Thermografische inspecties

“Meten is weten” is de veel gehoorde kreet binnen de techniek. Sommige zaken zijn met de reguliere meetmethodieken niet zichtbaar te maken. Een thermografische inspectie is de manier om het onzichtbare zichtbaar te maken.Met deze manier van inspecteren worden, in het geval van elektrotechnische installaties, de potentiële risicopunten in kaart gebracht.
Warmteontwikkeling in onderdelen of aansluitingen welke de nrm overschrijden worden hier onmiskenbaar mee vastgelegd.
Hiermee wordt het risico op onnodige uitval door plotseling optredende storingen verkleind.

Het defect gaande onderdeel of aansluiting kan in een vroegtijdig en geplande actie worden vervangen of gerepareerd. Productietijd en verlies wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
Windkracht Beheer en Inspecties B.V. kan een thermografische inspectie van uw installatie verzorgen met de daarbij behorende heldere en duidelijke rapportage.