Windturbine inspecties welke fabrikant en/of onderhoudsbedrijf afhankelijk zijn

Windkracht Beheer & Inspecties B.V. voert voor de door ons in beheer zijnde windturbines en hun eigenaren inspecties uit om de technische staat van de turbines te kunnen toetsen aan de onderhoudsprotocollen welke hiervoor staan. Inclusief de uitgebreide rapportage welke hier onderdeel van is.

Ook voeren wij in opdracht van diverse partijen in Nederland welke turbines in het beheer hebben of eigenaar zijn deze inspecties uit.
Door de jarenlange ervaring welke aanwezig is binnen ons bedrijf kunnen wij op een snelle en adequate wijze een juist beeld krijgen en schetsen van de daadwerkelijke staat van de windturbine.

Onafhankelijkheid is in deze onontbeerlijk, immers u als eigenaar of beheerder bent gebaat bij een neutrale partij welke niet gekoppeld is aan enig onderhoudsbedrijf of fabrikant

Enerzijds om te voorkomen dat de staat van de turbine anders gerapporteerd wordt dan deze in werkelijkheid is. Anderzijds om u als eigenaar of beheerder te behoeden voor onnodige kosten door “vercommercialiseerde” fabrikanten of onderhoudsbedrijven.

Een open en eerlijk beeld is wat bij iedereen toch de voorkeur heeft?