Pro-actief – Operationeel – Contractueel en Administratief beheer van windparken

Windkracht Beheer en Inspecties B.V. is voor de eigenaar van de turbine(s) de schakel tussen eigenaar en diverse fabrikanten en/of onderhoudsbedrijven.

Door onze onafhankelijkheid en expertise op het gebied van de diverse windturbine types en fabrikanten zijn wij in staat om op een adequate wijze de eigenaar te kunnen ontzorgen wat betreft operationeel, contractueel en administratief beheer van zijn of haar turbine(s).

Monitoren en operationeel beheren van de turbine(s)

Het bewaken en monitoren van de actuele staat van de turbines. Performance bewaken en waneer nodig pragmatische actie ondernemen richting fabrikant en/of onderhoudsbedrijf. Dit alles met als doel de eventuele “down-time” zo laag mogelijk houden.

Ook de HSE gerelateerde zaken horen hier bij. Op regelmatige basis voeren wij “Safety Walks” uit bij serviceteams van fabrikanten of onderhoudsbedrijven.

Contract management

Het bewaken van de naleving van de servicecontracten zoals opgesteld samen met de fabrikant en/of het onderhoudsbedrijf.

Administratief beheer

Het verwerken van de uitgevoerde service orders, maandelijkse performance rapportages, beoordelen en verwerken van vergunningsaanvragen via SWEEP. Kortom alles wat nodig is om de windturbine(s) ook op dit onderdeel in de juiste conditie te houden.